Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Euroregion Elbe/Labe

home > Odkazy > Agentury > Euroregion Elbe/Labe

Euroregion Labe je svazek obcí se sídlem v Ústí nad Labem podle zákona číslo 128/2000 SB., založeným podle § 20a násl. občanského zákoníku, a působí především na území okresů Teplice, Ústí nad Labem, Děčína a Litoměřic. Právní podstata EL je zakotvena v jeho stanovách, který byl od jeho vzniku 22.06.1992 (ještě jako Klub Euroregionu Labe) několikrát měněn. V současné době se jeho činnost řídí zněním platným od 25.3.2003.

Jeho založením je naplňována Rámcová dohoda Euroregionu Elbe / Labe, uzavřená dne 24.06.1992, v upraveném znění ze dne 14.02.1995, navazující na "Evropskou dohodu o přeshraniční regionální spolupráci", přijatou Radou Evropy v roce 1980.

Na základě této rámcové dohody EL soustavně spolupracuje se subjekty působícími na území Saské - Spolkové republiky Německa a účastní se i činnosti dobrovolného zájmového společenství Euroregionu Elbe / Labe a jeho orgánů.

Členství v EL je dobrovolné. EL má členy řádné a čestné. Členem EL mohou být obec resp. město ležící uvnitř území základní působnosti EL, jejichž orgány členství v EL právoplatně schválí, a které se do EL písemně přihlásí a zavážou se dodržovat stanovy a usnesení orgánů EL

Více informací

Cíle a úkoly

Mezi hlavní úkoly EL patří podpora rozvoje a spolupráce v oblasti územního a regionální plánování, životního prostředí, hospodářství, infrastruktury přesahující státní hranice, prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry a pod., dopravy, cestovního ruchu, kultury, sportu a podpora i vzájemného setkávání občanů v rámci Euroregionu Elbe / Labe.

K dosažení tohoto účelu je předmětem jeho činnosti

  1. posilovat vzájemnou informovanosti členů a výkonu jeho působnosti

  2. koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL

  3. podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí

  4. spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL

  5. příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty

  6. propagace činnosti EL

Kontakty

Euroregion Labe
Velká Hradební 8
CZ - 40001 Ústí nad Labem

Tel.: +420 (0) 47 / 5241437-8
Fax: +420 (0) 47 / 5211603

http://www.euroregion-elbe-labe.eu