Dnes je 24.06.2018

Evropský projekt CIVITAS Archimedes v Ústí nad Labem

  

| aktuality | pěší doprava | cyklistika | motorová doprava | MHD | ankety | výstupy projektu |

| webové odkazy | kontakty |

 

Projekt má za cíl navrhnout opatření ke zlepšení dopravy ve městě s ohledem na udržitelný rozvoj a snížení škodlivého vlivu dopravy na životní prostředí.

 

Ústí nad Labem bylo od roku 2008 do roku 2012 zapojeno do evropského projektu CIVITAS Archimedes, který byl spolufinancován Evropskou Unií. Projekt se zabýval rozvojem ekologicky šetrné dopravy ve městě, a to zejména v těchto oblastech:

  • Bezpečnost na silnicích města
  • Rozvoj cyklistické dopravy
  • Cestování veřejnou hromadnou dopravou
  • Zlepšení situace pro chodce
  • Redukce hluku z dopravy
  • Řešení problémů s parkováním
  • Regulace motorové dopravy

Výsledky studií projektu byly zpracovány do dokumentu Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem, který je hlavním výstupem projektu a který byl přijat vedením města v prosinci 2012.

V rámci projektu byly dále vytvořeny webové stránky věnované cyklistice, bezbarierovým trasámbezpečnosti dopravy v Ústí nad Labem.

 

Chcete-li se o projektu CIVITAS dozvědět více, podívejte se na oficiální webové stránky www.civitas.eu.

Pokud nám chcete sdělit svůj názor, napište nám na emailovou adresu civitas@mag-ul.cz

  

"Chceme čistší a bezpečnější město!"

     

 

Sledujte také aktivity projektu na Facebooku a vyjádřete zde svůj názor.